نمونه عکس‌های آتلیه سها


  • « ما تماشاگران منفعل دنیایی هستیم که در حال حرکت دائمی است. در واقع تنها لحظات آفرینندگی ما همان کسر از ثانیه است که طی آن، شاتر دوربین را به کار می‌اندازم »...هانری کارتیه-برسون